Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Solcu Starym
Szkoła Podstawowa w Solcu Starym

ZDALNE NAUCZANIE

Czcionka:

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą  mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom.

Świadectwa i inne dokumenty mogą być odbierane indywidualne w sposób ustalony przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przepisy nie precyzują trybu, w jakim świadectwo jest wydawane oraz terminu, w którym absolwent odbiera świadectwo ukończenia szkoły. W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest natomiast data odbioru dokumentu.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły informuje o terminie i godzinie odbioru świadectw przez abiturientów, według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole, w klasie. Istotne jest to, aby przy ustaleniu tych zasad przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kl. I - od 8:00- 8:30

Kl. II - od 8:30 – 9:10

Kl. III - od 9:10 – 9:25

Kl. V - od 9:25 – 9:45

Kl. VI - 9:45 – 10:15

Kl. VIII - 10:15 – 11:00

Wszyscy uczniowie przychodzą w wyznaczonych godzinach – indywidualnie

zgodnie z nr z dziennika.

 

 

SZANOWNI RODZICE, DROGA MŁODZIEŻY

Od 25 maja 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla uczniów klasy ósmej, a od 1 czerwca dla uczniów pozostałych klas. 

Harmonogram w załączniku poniżej.

 


PROCEDURY  ZAPEWNIENIA  BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOLCU STARYM

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID - 19

w załączniku

 

 

Informacja!

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III na terenie szkoły od 25 maja 2020r.

W dołączonym linku szczegółowe wytyczne Kuratorium Oświaty w Kielcach. Proszę o zapoznanie się  z nimi:

https://kuratorium.kielce.pl/43141/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych-edukacja-wczesnoszkolna/

 

 

 

Od poniedziału tj. 04.05.2020r. nauka zdalna odbywa się według planu, który obowiązywał w szkole przed epidemią. Zajęcia trwają od 7:45 - 13:45.  Forma pracy nauczycieli dowolna, o czym sami powiadomią uczniów i rodziców.

 

 

Decyzją Ministra dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do zorganizowania zdalnego nauczania. Tak więc informuje o obowiązku nauki w domu przez każde  dziecko od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.15.

 

KOCHANI Rodzice bardzo Was proszę o poważne potraktowanie mojej prośby, a zarazem dyspozycji na najbliższy czas.

Proszę o ingerencję i zaangażowanie Waszych pociech w udział w zdalnym nauczaniu.

 

W najbliższym czasie nasza szkoła rozpocznie pracę z elektronicznym dziennikiem VULKAN. Z pewnością ułatwi on naukę zdalną i dzięki szerokim możliwościom będziemy na bieżąco z wieloma sprawami. Zachęcam do odwiedzenia strony:  www.vulcan.edu.pl

 

W poniedziałek 30 marca 2020r. klasa V i VI mają lekcje z języka polskiego przez messengera według planu, umieszczonego na stronie szkoły.

Klasa VIII, 30 marca 2020r., pisze egzamin próbny z języka polskiego o godz. 9.

 

 

Witam serdecznie!
Zachęcam wszystkich uczniów klas VlII szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli wychowawców oraz doradców zawodowych do zapoznania się z ofertą edukacyjną Powiatu Staszowskiego na rok szkolny 2020/21.https://staszowski.eu/oferta-edukacyjna-na-rok-szkolny-2020

Bardzo proszę o udostępnienie oferty poprzez platformę w Państwa szkołach.

Pozdrawiam
--
Małgorzata Stachura
specjalista


Powiatowy Koordynator Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STASZOWIE
Koszarowa 7, 28 – 200 Staszów
Tel./Fax.(0-15) 864-39-65, kom. 798 987 838

 

 

kl.II

Proszę wykonać ćwiczenia ze strony 40, 41 i  42 w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej oraz z edukacji matematycznej ćwiczenia ze strony 32,33 oprócz ćwiczenia 5 oraz ćwiczenia ze strony 34 i 35.

Geografia klasaa 5

Przepisać temat do zeszytu i nacobezu
Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe
Nacobezu:
1. Wymieniam i wskazuję na mapie świata strefy klimatyczne krajobrazowe świata
2. Wiem, czym charakteryzuje się klimat górski
Załącznik do tematu poniżej:

 

Język angielski

Kl. II

Subject: My Green Passport: No rubbish!- zachowania proekologiczne.
 
Nacobezu:
- znam rzeczownik rubbish - śmieci,
- reaguje na treść ilustracji (yes/no)/ (tak/nie).
Proszę o zapoznanie się z tematem znajdującym się na str. 107 (podręcznik). Utrwalać poznanie już litery w alfabecie (My Alphabet) oraz rozwiązać kartę pracy z załącznika poniżej.

kl. III i kl. II

 
W ramach kółka z języka angielskiego zachęcam klasę III,  ale również i klasę  II do korzystania z tej  strony : https://www.anglomaniacy.pl/vocabulary-activities.htm.  Na tej stronie możecie doskonalić swoją wiedzę z języka angielskiego poprzez różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia.

kl. V

Subject: In a clothes shop. Dialogi w sklepie odzieżowym.
 
Nacobezu:
- umiem prowadzić dialog w sklepie odzieżowym: kupowanie ubrań,
- wyrażam prośby i udzielam zgody.
 
Bardzo proszę o zapoznanie się z tematem, który znajduje się w podręczniku na str. 79. Proszę wpisać do zeszytu  dwa dialogi z tej strony ( ćw. 1) oraz tabelę, która znajduje się na str.82 (In a clothes shop) + wykonać ćwiczenia z ćwiczeniówki odpowiadające stronom z podręcznika. (Wysyłamy zdjęcia zrobionych zadań z ćwiczeniówki).

Bardzo proszę o odsyłanie wszystkich prac na bieżąco.  

kl. VI

Subject: Let's check. Units 5-6. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i ćwiczenie funkcji językowych. 
 
Nacobezu:
- znam czas Past Simple (zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz określenia czasu),
- rozumiem wypowiedzi i teksty na temat kontuzji, ich przyczyn i leczenia,
- rozumiem teksty na temat przygotowywania posiłków i nawyków żywieniowych; nazywam artykuły spożywcze.
Proszę o rozwiązanie zadań powtórzeniowych z podręcznika str. 82-83 (ćw. 4-9). Odpowiedzi  zapisać w zeszycie. Zachęcam do skorzystania ze strony : https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple#budowa .

Bardzo proszę o odsyłanie wszystkich prac na bieżąco na podany niżej adres email. 

 

kl. VIII

Subject: Zadania typu egzaminacyjnego - środki językowe (dobieranie, tłumaczenie i układanie fragmentów zdań).
 
Nacobezu:
- dobieram właściwe reakcje do przeczytanych wypowiedzi,
- określam brakujące części mowy w lukach,
- umiem tłumaczyć fragmenty zdań z języka polskiego na język angielski i odwrotnie,
- uzupełniam luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu, uzasadniam swoje odpowiedzi.
 
Bardzo proszę o zapoznanie się z zadaniami ze str. 79-81 (podręcznik). Proszę wpisać odpowiedzi do zeszytu. Wykonać brakujące ćwiczenia z ćwiczeniówki z rozdziału 9 (Kultura). Wysyłamy zdjęcia zrobionych zadań z ćwiczeniówki. Zachęcam do śledzenia strony  : https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8  na bieżąco.

Bardzo proszę o odsyłanie zaległych kart pracy

 

Klasa II

Proszę ćwiczyć czytanie tekstu ,, Pomniki przyrody” oraz ,, Wiosenne nowiny” ze strony 34 i 36 podręcznika.

 W kartach pracy z edukacji polonistycznej wykonać ćwiczenia ze strony 36 – 39 .

 W kartach pracy z edukacji matematycznej ćwiczenia ze strony 28 – 31.

Proszę o odsyłanie odrobionych prac , zrobić zdjęcia i wysłać .

 

Geografia klasa 8

Temat : Ludność Ameryki

Nacobezu

- znam przyczyny zróżnicowania etnicznego ludności Ameryki Północnej i Południowej

- opisuję sytuację rdzennej ludności obu Ameryk

- omawiam przyczynę zaniku kultury rdzennych mieszkańców obu Ameryk

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym ćwiczenie 1,2 strona 125 podręcznika oraz ćwiczenie 9 i 10 ze strony 150 podręcznika

Proszę o odsyłanie prac na podany emaila

 

 

Matematyka kl. V i VI

Pani od matematyki kl. V i VI, prosi, by  zadania, które zadała  rozwiązać wyłącznie w ćwiczeniówce, więc nie ma potrzeby przepisywania do zeszytu. W razie pytań czy problemów możecie się kontaktować z panią przez emaila: matfizsp@interia.pl

 

Proszę karty z języka polskiego odsyłać na pocztę pani Jasi: czapla.janina@wp.pl

 

Proszę karty z biologi odsyłać na pocztę pani Agnieszki: agnieszkamziolkowska@wp.pl

Edukacja wczesnoszkolna kl. 2

Proszę wykonywać ćwiczenia i zadania, które zostały zadne przez telefon. Ponadto proszę ćwiczyć podane teksty oraz tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 50.

Geografia

klasa 6

Proszę o powtórzenie tematu: "Przemysł i usługi we Francji", który był realizowany na kole geograficznym

Wszelkie karty pracy proszę odsyłać na adres: halina.patrzalek@intmail.pl

 

Edukacja dla bezpieczeństwa kl 8

Bardzo proszę rozwiązać test i odesłać na emaila: dajana005@wp.pl

 

Religia

W ramach pracy online proszę o odwiedzenie strony https://www.pasterz.pl/Gry/Gry.htm

Mogą z tej strony korzystać wszyscy uczniowie.

Kl. 1

Bardzo proszę o przesłuchanie płyty CD na temacie 35."Staramy się być lepsi", oraz wykonanie zadań związanych z tematem  w podręczniku do religii.

Kl.II

Bardzo proszę o uzupełnienie zaległych tematów. Koniecznie skorzystajcie z płyty CD dołączonej do podręcznika.

KL. III

Bardzo proszę o przesłuchanie płyty CD na temacie 50: "Książeczka nasz modlitewnik na drogę życia", oraz wykonanie zadań do tematu z zeszytu ćwiczeń.

 

Język niemiecki kl. 8

karty pracy odsyłamy do pani Eli: elzbietamaj03@gmail.com

 

Thema: Ich habe einen Pulli an.
 
Podręcznik ćw. od 1 do do 6  str. 102 - 103
ćwiczeniówka s.74
 
Thema: Das ist die ideale Kleidung fur die Schule.
 
Podręcznik ćw. od 1 do 5 s. 104 - 105
Ćwiczeniówka  s. 75
Podręcznik s. 116  Tabele z odmianą przymiotnika do zeszytu (  ksero lub przepisać ręcznie )

 

Język angielski

wykonane karty pracy proszę odsyłać do pani Pauliny na emaila: paulaaa111@o2.pl

klasa I

Powtórzyć słownictwo z ostatnich lekcji (podręcznik str. 54-57). Rozwiązać kartę pracy znajdującą się poniżej (proszę wklej ją do zeszytu).

 
kl. II
Powtórzyć słownictwo z Unitu 4 - My Animals (podręcznik str.50-63).  Rozwiązać zadania w ćwiczeniówce, które nie są  wykonane z Unitu 4.  

 

kl. III
 
Powtórzyć słownictwo z Unitu 7 - It's snowing! (podręcznik str. 56-61). Można skorzystać ze strony: https://learningapps.org/3477105  Rozwiązać kartę pracy z załącznika poniżej. 

klasa V

Powtórzyć słownictwo z Unitu 6. Rozwiązać zadania w ćwiczeniówce, które nie są wykonane z tematów, które były omawiane na lekcjach. Rozwiązać kartę pracy z załącznika.

klasa VI

Rozwiązać zadania powtórzeniowe z podręcznika str.79 (rozwiązania proszę zapisać w zeszycie). Rozwiązać dwie karty pracy z załącznika.

 

klasa VIII

 

Rozwiązać zadania powtórzeniowe z podręcznika str.78 ( rozwiązania proszę napisać w zeszycie). Powtórzyć poznane czasy i zagadnienia gramatyczne z wykorzystaniem tej strony:   https://szlifujangielski.pl/ucz-sie/cwiczenia/. Utrwalić poznane słownictwo  na ostatnich lekcjach  (https://quizlet.com/latest). Wykonać dwa testy zamieszczone poniżej. Sprawdzać nowe materiały na  https://cke.gov.pl

 

MATEMATYKA

KL V
Rozwiązać zadania w ćwiczeniówce, które nie są wykonane z tematów, które już były omówione tj do str: 70 oraz wykonać teksty zamieszczone na poniższych stronach:

https://gwo.pl/strony/2118/seo_link:klasa-5-figury-na-plaszczyznie
https://gwo.pl/strony/2117/seo_link:klasa-5-ulamki-zwykle
https://gwo.pl/strony/2116/seo_link:klasa-5-wlasnosci-liczb-naturalnych

 

KL VI
Rozwiązać zadania w ćwiczeniówce, które nie są wykonane z tematów, które już były omówione tj do str: 74
Powtórzyć wykonane już ćwiczenia dotyczące obliczeń procentowych oraz wykonać teksty zamieszczone na poniższych stronach:

https://gwo.pl/strony/2126/seo_link:liczby-naturalne-i-ulamki
https://gwo.pl/strony/2127/seo_link:klasa-6-figury-na-plaszczyznie
https://gwo.pl/strony/2128/seo_link:klasa-6-liczby-na-co-dzien
https://gwo.pl/strony/2130/seo_link:klasa-6-pola-wielokatow

Aktywne linki do zadań są w załączniku poniżej.

 

FIZYKA

KL VIII
Rozwiązać zadania powtórzeniowe z podręcznika str 200-207 (rozwiązania proszę zapisać w zeszycie)

 

Język polski

klasa VI

wtorek: str. 201 Przeczytać fragment Pana Tadeusza i wypisać w zeszycie wszystkie epitety, porównania i wyrazy 

naśladujące dźwięki.

środa: str.204, wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 89 - 93.

czwartek: str.216 zapoznać się z formą pisania opowiadania twórczego

piątek:napisać w zeszycie opowiadanie na temat: Zdarzyło się to w niedzielne popołudnie....

 

klasa VIII

powtórzyć lektury: środa, czwartek i piątek: 

Ignacy Krasicki - Żona modna,

Charles Dickens - Opowieść wigilijna

Henryk Sienkiewicz - Latarnik, Quo vadis

Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec

Antoine de Saint - Exupery - Mały Książę

 

Zestawy zadań dodatkowych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce egzamin ósmoklasisty.

http://www.gov.pl/zdalnelekcje materiały do ćwiczeń.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Konsultacje klas I -VIII

Utworzono dnia 01.06.2020, 20:18

Bezpieczeństwo procedury

Utworzono dnia 27.05.2020, 10:50

clothes

Utworzono dnia 13.05.2020, 15:10

Temat i zadanie z plastyki 07.04.2020

Utworzono dnia 07.04.2020, 21:04

Temat zajęć w w-f.

Utworzono dnia 26.03.2020, 18:21

Zajęcia z w-f . Temat i ćwiczenia.

Utworzono dnia 26.03.2020, 18:12

geografia klasa 5-strefy klimatyczne

Utworzono dnia 24.03.2020, 19:57

Język angielski kl. II

Utworzono dnia 24.03.2020, 17:36

Religia kl.5

Utworzono dnia 24.03.2020, 12:45

Religia kl. 6

Utworzono dnia 24.03.2020, 11:54

Religia kl. 8

Utworzono dnia 24.03.2020, 09:55

informatyka kl.6

Utworzono dnia 22.03.2020, 22:29

klasa 6 -j.polski - ćwiczenia

Utworzono dnia 22.03.2020, 21:03

klasa 5 -j.polski -ćwiczenia

Utworzono dnia 22.03.2020, 21:02

j.polski kl.8 --ćwiczenia do egzaminu

Utworzono dnia 22.03.2020, 20:59

ćwiczenia do egzaminu

Informatyka kl.8

Utworzono dnia 22.03.2020, 14:35

Plik do zadań z arkusza

Geografia klasa 8

Utworzono dnia 20.03.2020, 10:39

Geografia kl.5

Utworzono dnia 20.03.2020, 09:09

Informatyka _kl.5

Utworzono dnia 19.03.2020, 19:14

Informayka kl.8

Utworzono dnia 19.03.2020, 19:12

Georafia kl. 6

Utworzono dnia 19.03.2020, 16:16

Załącznik - j. polski kl.5

Utworzono dnia 19.03.2020, 15:48

EDB kl. 8

Utworzono dnia 19.03.2020, 12:39

Język angielski kl. 3 karty pracy

Utworzono dnia 18.03.2020, 11:33

Język angielski kl.3

Utworzono dnia 18.03.2020, 11:32

Język angielski kl. 1 - karta pracy

Utworzono dnia 18.03.2020, 09:54

Język angielski kl.5

Utworzono dnia 18.03.2020, 07:02

Język angielski kl. 8 karty pracy

Utworzono dnia 18.03.2020, 07:01

Język angielski kl 6 karta pracy nr 2

Utworzono dnia 17.03.2020, 22:31

Język angielski kl 6 karta pracy nr 1

Utworzono dnia 17.03.2020, 22:30

Język angielski kl.5 karta pracy

Utworzono dnia 17.03.2020, 22:29

Załącznik -historia kl. V, VI, VIII

Utworzono dnia 17.03.2020, 20:39

matematyka

Utworzono dnia 17.03.2020, 11:09

biologia kl 5

Utworzono dnia 17.03.2020, 11:05

Karta pracy biologia kl 6

Utworzono dnia 17.03.2020, 11:04

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny